Blog
Dean Kashiwagi - Arizona State University - Interview

Dean Kashiwagi is a professor in the Arizona State University’s Del E Web School of Construction. He is a specialist and researcher in “best value procurement” and has conducted over 900 tests totaling $4.6 billion with a 98% success rate.He took his undergraduate degree from University of Hawaii in civil engineering and his Master’s and Ph.D in industrial Engineering at ASU. He served 14 years in the US Air Force and has written over 100 articles and 11 books including his most recent, “How to Know Everything Without Knowing Anything.”

PO KONFERENCJI - INNOWACYJNA METODA BVP – ZAMAWIANIE ROBÓT, USŁUG I DOSTAW W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PZP

18 listopada 2016 r pod patronatem Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce odbyła się pierwsza konferencja BVP zatytułowana „Innowacyjna metoda BVP – zamawianie robót, usług i dostaw w świetle nowej ustawy PZP czyli dlaczego Holendrzy kupują lepiej?”. W konferencji uczestniczyli reprezentanci firm wykonawczych, inwestorów publicznych i prywatnych, biura inżynierskie i firmy konsultingowe związane z branżą budowlaną. Konferencja była wyjątkowa, przede wszystkim z uwagi na obecność gościa honorowego - prof. Deana Kashiwagi z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie oraz dlatego, że BVP rozpoczyna fazę realizacji w Polsce.

WARSZTATY BEST VALUE PROCUREMENT (BVP) NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

Jeden z pirwszych warsztatów BVP orgaznizowanych przez Fundacje BVP Polska we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w poznaniu.

BEST VALUE PROCUREMENT (BVP) - PRZEDMOWA DEAN KASHIWAGI

The worldwide marketplace has resulted in the optimization of delivery of services. There is no place for waste in today’s economy. As processes become more efficient, the use of management, direction and control is being replaced by the utilization of expertise. The abusive „win-lose” contracting systems are being replaced by the „win-win” best value procurement approach. The relationships and trust which were so vital in the past twenty years are being replaced with transparency and the language of experts. The Management, Direction and Control (MDC) and „win-lose” era is over, and we are now stepping into the new paradigm of the „utilization of expertise.”

MY EXPERIENCE WITH BEST VALUE - ANDRE CHIARADIA

In a crowded hotel conference room on a beautiful winter day in Tempe Arizona, the best time of year in the American Southwest, I sat and prepared to listen to someone I thought knew little about what I did, would tell me something I had heard many times before and did not need to hear again. This skepticism came from my years of experience as a consultant, contractor and construction estimator. I was working for the Arizona Department of Environmental Quality, the government entity that was responsible for overseeing environmental issues for the people of our state. I had administered contracts for the agency and could not imagine that I would be hearing anything of any relevancy to my job and my responsibilities.

BEST VALUE PROCUREMENT (BVP) - CZAS NA JAKOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - TOMASZ MICHALCZYK BLOG

Podstawowym celem systemu zamówień publicznych jest efektywne wydatkowanie środków publicznych, która w dotychczasowej praktyce instytucji zamawiających było rozumiane wyłącznie jako maksymalne obniżenie kosztów wykonania zamówienia oraz alokacja większości ryzyk związanych z danym projektem po stronie wykonawcy. W konsekwencji, dominującym kryterium stosowanym przy wyborze najkorzystniejszej oferty była wyłącznie najniższa cena, a doświadczenia w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, szczególnie w okresie przygotowań do EURO 2012

BVP – ZMIANA PARADYGMATU W KUPOWANIU I ZAMAWIANIU USŁUG - MARCIN MIKULEWICZ

Zbliżające się zmiany w Prawie Zamówień Publicznych podyktowane wejściem w życie w kwietniu 2016r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, jak również traumatyczne wspomnienia związane z katastrofalnym przeprowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych w pierwszej perspektywie unijnej, gdzie w 99% przypadków jedynym kryterium wyboru była najniższa cena powodują, iż tematyka poza cenowych i jakościowych kryteriów wyboru nie schodzi z ust nikogo zainteresowanego procesem inwestycyjnym w Polsce.

Wydawnictwa

Bazując na sprawdzonych holenderskich wzorcach przedstawiamy opracowanie będące kamieniem milowym w przejściu z wyboru najtańszej alternatywy do wyboru najkorzystniejszego pod względem finansowo/konstrukcyjno/wykonawczym.

Więcej o wydawnictwie

KupJuż po konferencji
INNOWACYJNA METODA BVP – ZAMAWIANIE ROBÓT, USŁUG I DOSTAW W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PZP - CZYLI DLACZEGO HOLENDRZY KUPUJĄ LEPIEJ?

Sprawdź co o czym mówiliśmy

Od początku w Warszawie, sercu Polski


[email protected]

+48 511 976 357


Dziękujemy za odwiedziny!
Kontakt

ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa
+48 511 976 357
[email protected]
https://www.facebook.com/bvppolska
NIP: 5252693577
KRS: 0000657542
REGON: 36630273700000

Newsletter

Nigdy nie wysyłamy SPAMu, zawsze możesz się wypisać.